Icoon verzending Freule

GRATIS verzending vanaf €60 - verzending 1 à 3 werkdagen - Afhalen in de winkel

GRATIS verzending vanaf €60 - verzending 1 à 3 werkdagen - Afhalen in de winkel

Algemene voorwaarden voor Freule

Freule 1.0
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 26/05/2024

 1. Verkoper
  Freule onderdeel van Home2sell BV heeft haar maatschappelijke zetel te Menenstraat 17, 8890 Dadizele, België. 
  Ingeschreven in het KBO onder het nummer: BE0716.961.543
 2. Toepassing
  Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. Door zijn bestelling/aankoop via de webshop erkent de consument kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle rechtsverhoudingen tussen Freule en de consument. Deze algemene voorwaarden zullen bij de totstandkoming van een verkoop steeds aan de consument ter beschikking worden gesteld.
 3. Prijzen
  Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 4. Betalingen
  Om te betalen kan u kiezen uit volgende mogelijkheden: Betalen kan via Bancontact, Ideal en Kredietkaart. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Freule gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren. Uw bestelling zal pas verzonden worden na ontvangst van het volledige aankoopbedrag.
 5. Verzending
  Wij leveren in België en Nederland. Voor de leveringsvoorwaarden van andere bestemmingen gelieve contact op te nemen met Freule via email .

  Verzendingen gebeuren via DPD en BPost met tracking voor alle bestellingen. De verzendingen zullen gebeuren 1 à 3 werkdagen na betaling van de bestelling. Gepersonaliseerde artikelen hebben een verzendtijd van 7 werkdagen, hou hier aub rekening mee.

  Vanaf een bestelling van 60 EUR nemen wij de verzendkosten voor onze rekening (deze verzending zal steeds via DPD gebeuren).
  Bij een bestelling onder de 60 EUR dient u zelf in te staan voor de verzendkosten (maar ook hier nemen wij steeds een deel voor onze rekening).
  DPD: 4,95 EUR
  Bpost: 5,95 EUR

  Voor Nederland is er gratis verzending vanaf een bestelling van 100 EUR.
  Bij een bestelling onder de 100 EUR dient u zelf in te staan voor de verzendkosten.
  DPD: 9,10 EUR

  Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant. 
  Foutief opgegeven afleveradressen vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden. Freule kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen.
  Indien u bij de levering merkt dat er iets stuk is, dan dient u binnen 24 uur na levering contact met ons op te nemen via e-mail:  met gedetailleerde uitleg en voldoende foto’s. Wij nemen contact met u op zodat we deze vervelende situatie zo spoedig mogelijk kunnen rechtzetten, dit door uw bestelling terug te laten sturen en het artikel te vervangen of eventuele terugbetaling (wanneer dit artikel niet meer voorradig is).
  Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
 6.  Herroepingsrecht
  De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van levering.
  De klant wordt verzocht de artikelen steeds in goede staat, ongebruikt, voorzien van alle labels en etiketten, inclusief alle accessoires en handleidingen in de originele verpakking en met zorg in een stevig karton naar ons retour te zenden (binnen 3 dagen na aanmelding van de retour). Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen, tandenborstels en dergelijke artikelen niet worden teruggenomen. De verzendkosten voor het terugsturen van een retour zijn voor eigen rekening. Ongefrankeerde retourneringen worden niet aangenomen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Freule zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 
  Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht. De verkoper verbindt zich ertoe uiterlijk binnen de 10 dagen na ontvangst van de retour het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen aan de hand van een cadeaubon.
  Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot een vergoeding en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant.   

  Uitsluiting van het herroepingsrecht:
  – gepersonaliseerde producten
  – artikelen op aanvraag besteld door de klant
  – cadeaubonnen
 7. Klachten
  Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich alsnog fouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.
  Veel van onze artikelen zijn handgemaakt, hierdoor kan ieder artikel verschillend zijn.
  Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
  Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
  Wij vragen u om zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons hierover eveneens in te lichten zodat wij ook onze producten extra kunnen controleren.
  Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels of eventuele schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
 8. Overmacht
  Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 9. Garantie
  Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan, binnen de 7 dagen volgend op de levering, op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.
 10. Artikelen in solden
  Op artikelen die verkocht worden in solden en promo’s op de webshop of in de winkel van Freule zijn geen kortingcodes of extra acties mogelijk. Deze artikelen zullen ook niet aanvaard worden bij retour.
 11. Cadeaubonnen
  Je kan online een cadeaubon aankopen, die je na betaling ontvangt in je mailbox. Wenst u liever een papieren cadeaubon? Dit is ook mogelijk, na betaling sturen wij u deze dan op per post. Onze cadeaubonnen blijven onbeperkt geldig.

13. Gepersonaliseerde artikelen
Gepersonaliseerde artikelen worden onder geen enkel beding teruggenomen, geruild en/of
terugbetaald. Bij twijfels over het lettertype neem dan voor de betaling contact op met ons via
. Hou rekening met een levertijd van 7 werkdagen.